دستور polygon در نرم افزار اتوکد

968

0

دستور polygon در اتوکد

این پست بخشی از مسیر متخصص اتوکد است. اگر به این مسیر علاقه مندید اینجا کلیک کنید.

از سری دستور های اتوکد اینبار به سراغ دستور polygon در اتوکد رفته ایم، که برای ترسیم چند ضلعی های منتظم استفاده می شود.

مقدمه :

– چند ضلعی منتظم :

چند ضلعی های منتظم داری اضلاع و زاویه های داخلی برابر می باشد. می توان با توجه به محاطی بودن و محیطی بودن چند ضلعی مورد نظرمان آن را ترسیم کنیم.

– چند ضلعی محاطی :

اگر برای ترسیم چند ضلعی مورد نظرمان شعاع دایره ای را بدهیم، که از رئوس چند ضلعی مورد نظرمان عبور می کند. این چند ضلعی محاطی بوده و دایره ی ذکر شده محیطی نامیده می شود. پس اگر فاصله ی مرکز شکل تا رئوس را داشتیم، که با حرف I تعریف می کنیم می توانیم از رسم چند ضلعی محاطی استفاده نمود.

– چند ضلعی محیطی :

اگر برای ترسیم چند ضلعی مورد نظرمان شعاع دایره ای را بدهیم، که اضلاع چند ضلعی مورد نظرمان مماس بر آن دایره باشد؛ چند ضلعی محیطی بوده و دایره ی ذکر شده محاطی نامیده می شود.

اگر فاصله ی مرکز شکل تا اضلاع را داشتیم که با حرف C تعریف می کنیم. می توانیم از رسم چند ضلعی محیطی استفاده نمود.

با توجه به شکل زیر می توان به این موضوع پی برد:

دستور پلیگون در اتوکد
دستور پلیگون در اتوکد

نحوه اجرای دستور polygon در اتوکد :

  1. برای فعال کردن این دستور می توان، با تایپ مخفف POLYGON که POL می باشد، دستور را فعال می کنیم.
  2. سپس خط فرمان از شما تعداد اضلاع را می خواهد. برای مثال طبق شکل بالا یک شش ضلعی می خواهیم، پس عدد 6 را تایپ کرده و ENTER  را می زنیم.
  3. خط فرمان از شما می خواهد مرکز چند ضلعی مورد نظرتان را در فضای اتوکد انتخاب کنید، و یا به صورت X,Y  وارد کنید.
  4. پس از تعیین کردن مرکز برای چند ضلعی حال باید بدانیم، که فاصله ی مرکز تا رئوس را داریم که از گزینه (Inscribed in circle) یا فاصله ی مرکز تا اضلاع را داریم که از گزینه (Circumscribed about circle) استفاده کنیم.

اگر فاصله ی مرکز تا رئوس را داشته باشیم :

برای مثال فاصله ی مرکز تا رئوس 30 است، پس باید از ترسیم چند ضلعی به صورت محاطی استفاده نمود. بر روی گزینه ی Inscribed in circle کلیک می کنیم.

پس از آن نرم افزار از شما شعاع دایره یا درواقع فاصله ی مرکز تا راس را می خواهد، که ما 30 را تایپ کرده و ENTER را می زنیم.

حال اگر دایره ای به شعاع 30 و مرکز شکل ترسیم کنیم مشاهده می کنید، که رئوس شکل بر روی محیط دایره واقع شده است. (طبق شکل زیر)

دستور polygon در اتوکد
دستور polygon در اتوکد

اگر فاصله ی مرکز تا اضلاع را داشته باشیم :

حال اگر ما فاصله ی مرکز شکل تا ضلع را داشتیم. برای مثال فاصله مرکز تا ضلع 30 می باشد، در مرحله ی 4، گزینه ی Circumscribed about circle انتخاب می نماییم.

پس از آن نرم افزار از شما شعاع دایره یا در واقع فاصله ی مرکز تا ضلع را می خواهد، که ما 30 را تایپ کرده و ENTER را می زنیم.

حال اگر دایره ای به شعاع 30 و مرکز شکل ترسیم کنیم مشاهده می کنید، که اضلاع شکل بر روی محیط دایره واقع شده است، در واقع مماس بر دایره هستند. (طبق شکل زیر)

دستور polygon در نرم افزار اتوکد
دستور polygon در نرم افزار اتوکد

امکان دارد که ما اصلا از چند ضلعی مورد نظرمان فاصله ی مرکز تا رئوس یا اضلاع را نداشته باشیم، و فقط اندازه ی مشخصی از ضلع را داشته باشیم.

برای مثال یک شش ضلعی با اندازه ی ضلع 10 وجود داشته باشد. برای این کار از مراحل زیر پیروی می کنیم :

  1. ابتدا دستور را فعال کرده، سپس تعداد اضلاع را مشخص می کنیم.
  2. پس از آن خط فرمان از شما می خواهد مرکز را انتخاب کنید. اما یک گزینه به نام Edge وجود دارد که بر روی آن کلیک می کنیم.
  3. سپس نرم افزار از شما می خواهد، که یک نقطه را در فضای ترسیم انتخاب نموده یا به صورت x,y وارد نمایید.
  4. پس از تعیین نقطه ای در فضای ترسیم حال باید اندازه ی ضلع مشخص را وارد نمایید. در مثال ذکر شده 10را وارد کرده سپس enter را می زنیم.

شش ضلعی ما با ضلع 10 ترسیم شد. (طبق شکل زیر)

  • می توان با روشن نمودن f8، از چرخش چند ضلعی به هنگام ترسیم جلوگیری نمود.

به پایان آموزش “دستور polygon در اتوکد” رسیده ایم. شما می توانید در بخش نظرات سوالات و ابهامات خود را درباره ی این آموزش با ما در میان بگذارید.

مهندس صحرائی

کارشناس ارشد عمران

2سال در کنار تاتژن

اشتراک
اطلاع از
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments