شما در مسیر

متخصص راینو

قرار گرفتید...

برای متخصص راینو شدن ، می توانید از منابع آموزشی رایگان و دوره های تاتژن استفاده کنید .

دوره های مرتبط با متخصص راینو

دوره آموزشی جامع راینو – Rhinoceros 3D

سلام تاتژنی ها دومین دوره ی آکادمی تاتژن آماده شد! دوره آموزشی جامع راینو که دارای کارگاه آموزشی (workshop) نیز می باشد، مختص طراحان صنعتی، مهندسین معماری و ساختمانی، مهندسین مکانیک و … می باشد. با دوره Rhinoceros 3D تاتژن شما می توانید 0 تا 100 کار با این نرم افزار را یاد گرفته و […]

مهندس مجید آقابابائیان

پست های مرتبط با مسیر متخصص راینو

امکان کسب درآمد برای دانش آموختگان تاتژن

پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات دانشجویان

حداکثر کیفیت دوره ها با حداقل هزینه

دوره های اصولی و کاربردی مناسب بازار کار