دستور chamfer در نرم افزار اتوکد

منتشر شده در 01 ژوئن 2020 آخرین به روز رسانی در 10 نوامبر 2020
مهندس صحرائی
1469 0
دستور chamfer

این پست با مسیر متخصص اتوکد مرتبط است. مشاهده مسیر (Roadmap)

دستور chamfer به اصطلاح برای پَخ کردن گوشه های ترسیمات در نرم افزار اتوکد به کار می رود، و میتوان با استفاده از دو روش این پخی را ایجاد کرد.

نحوه اجرای دستور chamfer در اتوکد :

  • برای فعال کردن این دستور در اتوکد میتوان با تایپ مخفف chamfer که cha می باشد، دستور chamfer را فعال کنیم.
  • پس از فعال کردن دستور چندین گزینه وجود دارد:
Undo گزینه ی بازگشت از آخرین عملیاتی که انجام داده اید.
Polyline این گزینه برای موضوعات یکپارچه و بهم پیوسته استفاده می شود، برای مثال مستطیلی که با دستور rec ترسیم شده باشد یک polyline می باشد و می توان برای گردگوشه کردن همزمان چهار کنج آن از این گزینه استفاده نمود.
Trim با استفاده از این دستور می توان گفت که آیا پس از گردگوشه کردن گوشه ها، اضافه خطوط حذف بشوند یا خیر. که با استفاده از yes و no می توان تعیین کرد.
Radius در این گزینه باید شعاع گرد گوشگی را تعیین نمود.
Multiple  با استفاده از این گزینه، پس از اجرای دستور، نرم افزار از دستور خارج نشده و می توان دستور را تکرار نمود.

سه گزینه ی دیگر وجود دارد که در واقع روش ما برای ایجاد پخی را بیان می کند.

روش اول – Distance

با استفاده از این گزینه ما میتوانیم طبق شکل مورد نظر با استفاده از فاصله هایی که از دو سمت مورد نظر از کنج داریم این پخی را ایجاد کنیم.

لازم به ذکر است که خط اول به هنگام انتخاب، باعث می شود فاصله اول به آن تعلق گیرد. پس در انتخاب خط اول دقت کنید تا به درستی دستور اجرا شود.

روش دوم – Angle

با این روش می توان با استفاده از یک زاویه و یک فاصله که چسبیده به زاویه می باشد، پَخی مورد نظرمان را ایجاد نماییم. (مطابق شکل زیر)

روش angle
روش angle

با استفاده ازگزینه ی method نیز میتوان روش ایجاد پخی را تعیین نمود.

  • پس از تعیین روش مورد نظر.
  • اگر distance باشد، ابتدا فاصله اول را وارد می کنیم و enter را می زنیم، پس از آن فاصله خط دوم را تعیین می کنیم و enter را مجدد می زنیم و پخی مورد نظر ترسیم می شود.
  • اگر angle باشد، ابتدا طول فاصله خط چسبیده به زاویه را تعیین کرده و enter را می زنیم ،پس از آن زاویه مورد نظر را وارد می کنیم و مجدد enter  را می زنیم پس از اجرای دستور پخی مورد نظرمان ایجاد خواهد شد.
دستور chamfer
دستور chamfer

به پایان این آموزش رسیدیم، امیدواریم لذت برده باشید، چنانچه ابهام یا اشکالی دارید در بخش کامنت مطرح نمایید.