ارسال پارامتر به تابع در php

990

0

ارسال پارامتر به توابع در php

این پست بخشی از مسیر متخصص php است. اگر به این مسیر علاقه مندید اینجا کلیک کنید.

در مقاله توابع php با توابع زبان شیرین php آشنا شدیم، و دریافتیم یک تابع در زبان PHP چه ویژگی هایی دارد. اکنون می خواهیم ارسال پارامتر به تابع در php فراگیریم.

یک پارامتر چیزی شبیه یک متغیر است. پارامترها بعد از نام تابع داخل پرانتز تعریف می‌ شوند. در هنگام صدا زدن توابع، کافی است مقداری را که می‌ خواهیم بجای پارامتر قرار گیرد را در داخل پرانتز وارد کنیم.

مثال: برنامه ای بنویسید شامل تابعی که، نام افراد را به‌ عنوان آرگومان دریافت کرده، و همراه با نام خانوادگی آنها نمایش بدهد:

<?php
function familyName($fname){
  echo "$fname woo.<br>";
}
familyName("Jani");
familyName("Hege");
familyName("Stale");
familyName("Kai Jim");
familyName("Borge");
?>

در این مثال تابع family Name یک پارامتر دریافت می کند. این پارامتر حاوی نام شخصی خواهد بود. در ادامه‌ نام شخص به ترتیبی که در داخل تابع ذکر شده است در خروجی چاپ می‌شود.

*بصورت پیش فرض پارامترهایی که به توابع ارسال می‌ شوند، به‌گونه ای هستند که اگر در تابع مقدار اصلی آنها تغییری نخواهد کرد. حال اگر در تعریف تابع قبل از اسم متغیر از علامت “&” استفاده کنیم، این ویژگی تغییر می‌کند. یعنی با تغییر یک متغیر در درون تابع، اصل متغیر هم تغییر خواهد نمود.

به پایان آموزش جذاب ” ارسال پارامتر به تابع در php ” رسیدیم. چنانچه ابهام و اشکالی داشتید، می توانید در بخش کامنت مطرح نمایید.

مهندس محسن صادق نژاد

دبیر | مهندس نرم افزار دانشگاه شهید رجایی

2سال در کنار تاتژن

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments